Kollamasken 1 häst

333 kr

Beskrivning

kollamasken är en låda som innehåller allt du behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i ditt djur.
Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik.

kollamasken är ett provtagningskit för mask på häst innehållande:

  • följesedel
  • provtagningspåse
  • instruktioner

I träckprovet kan ägg från följande påvisas:

  • blodmask (odling krävs som tilläggsanalys för att utesluta stor blodmask)
  • spolmask
  • fölmask

Bandmask- och springmaskägg kan upptäckas men för säkrare diagnostik krävs en annan analysmetod. Läs gärna mer om springmask här: https://www.vidilab.se/instruktioner-for-springmaskprovtagning/

Tilläggsanalyser kan också begäras via följesedel i kollamasken-kittet. Då faktureras man för detta i efterhand enligt ordinarie prislista. Se www.vidilab.se för gällande priser.

Provet analyseras för förekomst av blodmask, spolmask, fölmask och eventuellt bandmask samma dag som det kommit till laboratoriet och svaret skickas senast påföljande dag. Odlingssvaret kommer cirka två veckor efter det första provsvaret. Svar sker med e-post eller brev.

Förpackningen är en returförpackning med portot betalt.
Kostnaden för laboratoriearbetet är inkluderat i priset.