Sorbakt kompress 7X9cm 1st

89 kr

Infektionsförebyggande sårkontaktlager som minskar den mikrobiella belastningen.


Sorbact® Compress är ett sterilt bakterie- och svampbindande sårförband. Det består av ett grönt Sorbact® sårkontaktlager som låter sårvätska passera igenom till ett sekundärförband. Förbandet är vikt i 8 lager. Kan användas vid kompressionsbehandling.


Sorbact® Compress är avsedd att användas vid behandling av rena, koloniserade, kontaminerade eller infekterade vätskande sår, såsom operationssår, traumasår, kaviteter, fistlar, trycksår, diabetessår och fot- och bensår.